PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP

Bài giảng cho môn học Kỹ năng phát triển nghề nghiệp

Chương 1: thông tư 01/2011/TT-BNV_Quy định về hình thức và tính pháp lý của văn bản hành chính.
Chương 2: Soạn thảo văn bản hành chính.

chương 3: Kỹ Năng xin việc

Advertisements

Bắt đầu cho một giai đoạn mới. — Cao Hoàng Huy

Nghiên cứu mở rộng thang đo các thành tố phản ánh cảm nhận chất lượng dịch vụ trong môi trường giáo dục đại học. An Extended Measurement of Perceived Service Quality in Higher Education Thể loại: Tiếng Việt Tác giả: TS. NGUYỄN VĂN THANH TRƯỜNG*; ThS. Cao Hoàng Huy* Tóm tắt bằng tiếng Việt: Nghiên […]

via Bắt đầu cho một giai đoạn mới. — Cao Hoàng Huy

Bắt đầu cho một giai đoạn mới.

Nghiên cứu mở rộng thang đo các thành tố phản ánh cảm nhận chất lượng dịch vụ trong môi trường giáo dục đại học.
An Extended Measurement of Perceived Service Quality in Higher Education
Thể loại: Tiếng Việt
Tác giả: TS. NGUYỄN VĂN THANH TRƯỜNG*; ThS. Cao Hoàng Huy*

Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Nghiên cứu này kế thừa thang đo lường chất lượng dịch vụ đào tạo đại học của tác giả Firdaus Abdullah (2006) để bổ xung và hiệu chỉnh nhằm xác định các thành tố của thang đo lường giá trị cảm nhận chất lượng dịch giáo dục Việt Nam lấy quan điểm của người học trong bối cảnh trường đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Bằng phương pháp phân tích cấu trúc tuyến tính (Structural Equation Modeling –SEM), kết quả nghiên cứu cho thấy có bốn yếu tố tác động tới cảm nhận chất lượng dịch vụ đào tạo của người học, dẫn đến sự hài lòng của người học trong quá trình nghiên cứu và học tập tại trường, đưa ra một thang đo lường dịch vụ giáo dục đại học lấy quan điểm từ góc nhìn của người học, người thụ hưởng dịch vụ giáo dục đào tạo.

Từ khóa tiếng Việt: Cảm nhận chất lượng dịch vụ; Sự hài lòng; Thang đo; chất lượng dịch vụ đại học; SEM;
Tóm tắt bằng tiếng Anh:
This study inheritance measurement of service quality in higher education of Firdaus Abdullah (2006) to supplement and correct to identify the elements of the scale measuring perceived value quality teachers Vietnam Education took the views of learners in the context of Ho Chi Minh University of Industry. By means of linear structural analysis (Structural Equation Modeling -SEM), the research results show that there are four factors that affect the perceived service quality of apprentice training, leading to the satisfaction of learners in the process of research and learning at the university. The study contribute in helping the school awareness, managers and trainers improve and promote innovative methods, along with policymakers in the process of teaching, training and provide tools to constantly improve the quality of service perceived by the learner.

Từ khóa tiếng Anh: perceived service quality; satisfaction; scales measurement; service quality in higher education; SEM;

Quay trở lại nhà

Sau thời gian bận rộn nay về thăm lại trang của mình thấy thật là nghèo nàn và sơ xác ….hứa rằng sẽ làm việc nhiều hơn và tạo dựng một trang học thuật về pp nghiên cứu khoa học.. Hứa

Blog tại WordPress.com.

Up ↑