Các bài nghiên cứu về chất lượng giáo dục và xây dựng thang đo cho dịch vụ giáo dục của tác giả Firdaus Abdullah. MARA University of Technology, Selangor, Malaysia

Bài 2: HEdPERF versus SERVPERF (Abdullah 2006).pdf

Bài 3: Measuring service quality in higher education (Abdullah 2005)

Bài 4: The development of HEdPERF (Abdullah 2005).pdf

 

Advertisements

Một số bài báo về hài lòng và các mô hình của đo lường dịch vụ và sự hài lòng

Bài 1:

Nghiên cứu các mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ

Tác giả Phan Chí Anh; Nguyễn Thu Hà; Nguyễn Huệ Minh. trường đại học kinh tế – Đại học quốc gia Hà Nội

Tóm tắt: nghiên cứu về chất lượng dịch vụ đã phát triển trong hai thập kỷ qua, thu hút nhiều sự quan tâm của các học giả và cung cấp những phát hiện quý báu cho xã hội. Bài viết này tập hợp giới thiệu 7 mô hình tiêu biểu đánh giá chất lượng dịch vụ, phân tích đặc điểm các mô hình và kết quả được áp dụng của các mô hình này trong thực tế. Bài báo cũng chỉ ra các hạn chế của từng mô hình.

Các bạn có thể download tại đây. Chúc các bạn học tốt

Thông báo Khẩn

Lớp ĐHQT12F có lịch thi giữa kỳ 

Tiết 1- 3 (nhóm 1)- Phòng H8.03

Tiết 7 – 9 (nhóm 2) – Phòng B1.6.2

Tiết 9 – 12 (nhóm 3) – Phòng H7.2

Ngày thi Thứ 2 12/3/2018.

Tiết 4 – 6 học lý thuyết bình thường.

Lớp ĐHQT12DTT  có lịch thi giữa kỳ

Tiết 7- 9 (nhóm 1) Phòng H9.02

Tiết 10 -12 (nhóm 2) – Phòng B1.7.2

Tiết 4-6 học lý thuyết bình thường.

Ngày thi Thứ 4 14/3/2018.

lưu ý cho cả hai lớp:

 • Đi thi đúng theo nhóm thực hành và đúng giờ.
 • Mang theo thẻ sinh viên và giấy tờ tùy thân có hình.
 • Ôn bài chương 1, 2, 3 đã học. Bao gồm:
  • Tạo khuôn nhập liệu vào phần mềm spss ( thí dụ như tạo khuôn nhập liệu báo mực tím). lưu ý các tính chất của thang đo như định danh, thứ bậc, thang đo khoảng và tỷ lệ). Các câu hỏi đơn (SA) hoặc câu hỏi có nhiều câu trả lời (MA).
  • Ôn tập kỹ phần thống kê mô tả đã được học bao gồm cả đồ thị.
  • cách tạo các bảng thống kê đơn, bảng thống kê chéo….
  • Cách tạo đồ thị thống kê mô tả.

Chúc các bạn ôn tập tốt và có kết quả thi giữa kỳ cao như kỳ vọng của Thầy.

Note: chú ý theo dõi để có bài ôn tập trên menu bài giảng của blog.

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP

Bài giảng cho môn học Kỹ năng phát triển nghề nghiệp

Chương 1: thông tư 01/2011/TT-BNV_Quy định về hình thức và tính pháp lý của văn bản hành chính.
Chương 2: Soạn thảo văn bản hành chính.

Mẫu văn bản tham khảo ( quan trọng)

chương 3: Kỹ Năng xin việc

ÔN TẬP  CHO THI GIỮA KỲ –

CÁC BẠN LƯU Ý LỚP CHIA LÀM HAI PHÒNG

THI VÀO THỨ 5 NHƯ BUỔI HỌC BÌNH THƯỜNG NHÉ

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG

BÀI GIẢNG TIN HỌC SPSS

BÀI GIẢNG MÔN TN HỌC SPSS DÀNH CHO NĂM HỌC 2017- 2018.

PHẦN MỀM CÀI ĐẶT.
GIỚI THIỆU MÔN HỌC.
CHƯƠNG 1: PHÂN LOẠI DỮ LIỆU, MÃ HÓA VÀ NHẬP LIỆU
CHƯƠNG 2: LÀM SẠCH DỮ LIỆU TRONG SPSS
CHƯƠNG 3: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU – THỐNG KÊ MÔ TẢ.

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐỊNH TÍNH.

CHƯƠNG 5: KIỂM ĐỊNH TRUNG BÌNH TỔNG THỂ

CHƯƠNG 6: KIỂM ĐỊNH ANOVA

==== Ôn tập thi giữa kỳ-xem thông báo khẩn cho hai lớp dhqt12dtt và dhqt12f====

các bài tập Thống kê mô tả và thực hiện vẽ đồ thị minh họa_có hướng dẫn và đáp án cùng với datadulieu. các bạn sinh viên download tại đây.  dataminhhoa_download tại đây_chúc các bạn ôn và có kết quả cao.

CHƯƠNG 7: KIỂM ĐỊNH THANH ĐO VÀ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ.

ChƯƠNG 8: PHÂN TÍCH DỮ LIÊU ĐỊNH LƯỢNG – HỒI QUY TUYẾN TÍNH

 

 

Bắt đầu cho một giai đoạn mới. — Cao Hoàng Huy

Nghiên cứu mở rộng thang đo các thành tố phản ánh cảm nhận chất lượng dịch vụ trong môi trường giáo dục đại học. An Extended Measurement of Perceived Service Quality in Higher Education Thể loại: Tiếng Việt Tác giả: TS. NGUYỄN VĂN THANH TRƯỜNG*; ThS. Cao Hoàng Huy* Tóm tắt bằng tiếng Việt: Nghiên […]

via Bắt đầu cho một giai đoạn mới. — Cao Hoàng Huy

Bắt đầu cho một giai đoạn mới.

Nghiên cứu mở rộng thang đo các thành tố phản ánh cảm nhận chất lượng dịch vụ trong môi trường giáo dục đại học.
An Extended Measurement of Perceived Service Quality in Higher Education
Thể loại: Tiếng Việt
Tác giả: TS. NGUYỄN VĂN THANH TRƯỜNG*; ThS. Cao Hoàng Huy*

Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Nghiên cứu này kế thừa thang đo lường chất lượng dịch vụ đào tạo đại học của tác giả Firdaus Abdullah (2006) để bổ xung và hiệu chỉnh nhằm xác định các thành tố của thang đo lường giá trị cảm nhận chất lượng dịch giáo dục Việt Nam lấy quan điểm của người học trong bối cảnh trường đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Bằng phương pháp phân tích cấu trúc tuyến tính (Structural Equation Modeling –SEM), kết quả nghiên cứu cho thấy có bốn yếu tố tác động tới cảm nhận chất lượng dịch vụ đào tạo của người học, dẫn đến sự hài lòng của người học trong quá trình nghiên cứu và học tập tại trường, đưa ra một thang đo lường dịch vụ giáo dục đại học lấy quan điểm từ góc nhìn của người học, người thụ hưởng dịch vụ giáo dục đào tạo.

Từ khóa tiếng Việt: Cảm nhận chất lượng dịch vụ; Sự hài lòng; Thang đo; chất lượng dịch vụ đại học; SEM;
Tóm tắt bằng tiếng Anh:
This study inheritance measurement of service quality in higher education of Firdaus Abdullah (2006) to supplement and correct to identify the elements of the scale measuring perceived value quality teachers Vietnam Education took the views of learners in the context of Ho Chi Minh University of Industry. By means of linear structural analysis (Structural Equation Modeling -SEM), the research results show that there are four factors that affect the perceived service quality of apprentice training, leading to the satisfaction of learners in the process of research and learning at the university. The study contribute in helping the school awareness, managers and trainers improve and promote innovative methods, along with policymakers in the process of teaching, training and provide tools to constantly improve the quality of service perceived by the learner.

Từ khóa tiếng Anh: perceived service quality; satisfaction; scales measurement; service quality in higher education; SEM;

Quay trở lại nhà

Sau thời gian bận rộn nay về thăm lại trang của mình thấy thật là nghèo nàn và sơ xác ….hứa rằng sẽ làm việc nhiều hơn và tạo dựng một trang học thuật về pp nghiên cứu khoa học.. Hứa

Blog tại WordPress.com.

Up ↑