Thông báo kiểm tra thường kỳ môn SPSS_lớp ĐHQT12F THỨ 2 NGÀY 09/04/2018

 

Lớp ĐHQT12F có lịch kiểm tra thường  kỳ 

Tiết 1- 3 (nhóm 1)- Phòng H8.03

Tiết 7 – 9 (nhóm 2) – Phòng B1.6.2

Tiết 9 – 12 (nhóm 3) – Phòng H7.2

Ngày thi Thứ 2 09/04/2018.

Tiết 4 – 6 không học lý thuyết (đã cắt báo giàng)

Ôn tập từ chương 4 đến chương 9

Một số bài báo về hài lòng và các mô hình của đo lường dịch vụ và sự hài lòng

Bài 1:

Nghiên cứu các mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ

Tác giả Phan Chí Anh; Nguyễn Thu Hà; Nguyễn Huệ Minh. trường đại học kinh tế – Đại học quốc gia Hà Nội

Tóm tắt: nghiên cứu về chất lượng dịch vụ đã phát triển trong hai thập kỷ qua, thu hút nhiều sự quan tâm của các học giả và cung cấp những phát hiện quý báu cho xã hội. Bài viết này tập hợp giới thiệu 7 mô hình tiêu biểu đánh giá chất lượng dịch vụ, phân tích đặc điểm các mô hình và kết quả được áp dụng của các mô hình này trong thực tế. Bài báo cũng chỉ ra các hạn chế của từng mô hình.

Các bạn có thể download tại đây. Chúc các bạn học tốt

Bài 2:

Service quality and satisfaction ± the moderating role of value

Albert Caruana; Department of Marketing, University of Malta, Msida, Malta

Arthur H. Money; Henley Management College, Greenlands, UK and

Pierre R. Berthon; Cardiff Business School, University of Wales, Cardiff, UK

Keywords Service quality, Customer satisfaction, Value, Regression analysis, Services marketing

Abstract

The constructs of service quality, satisfaction and value are discussed. Instruments
are identified and exploratory research is undertaken among customers of an audit firm to
determine whether value plays a moderating role between service quality and satisfaction. Results
from a moderated regression confirming such a role for value are reported. Implications are
drawn and opportunities for further research are highlighted.

Các bạn có thể download tại đây. Chúc các bạn học tốt

Bài 3:

Service quality dimensions: an  examination of Gro¨ nroos’s service quality model

Gi-Du Kang is based at the Department of Leisure Studies, University of Illinois, Illinois, USA.
Jeffrey James is based at the Department of Sport Management, Recreation Management, and Physical Education, Florida State University, Florida, USA.

Abstract
Service quality researchers to date have paid scant  attention to the issue of the dimensions of service quality. Much of the earlier work accepted the content measured by the SERVQUAL instrument. Following the argument that ERVQUAL only reflects the service delivery process, the study empirically examines the
European perspective (i.e. Gro¨ nroos’ model) suggesting that service quality consists of three dimensions, technical, functional and image, and that image functions as a filter in service quality perception. The results from a cell phone service sample revealed that Gro¨ nroos’ model is a more appropriate epresentation of service quality than the American perspective with its limited
concentration on the dimension of functional quality.

Các bạn có thể download tại đây. Chúc các bạn học tốt

bài 4:

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THƯ VIỆN SO SÁNH GIỮA HAI MÔ HÌNH: CHẤT LƯỢNG KỸ THUẬT/CHỨC NĂNG VÀ SERVQUAL

Nguyễn Thị Mai Trang(1) , Trần Xuân Thu Hương(2) (1) Trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCM (2) Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

TÓM TẮT:

Mục tiêu của nghiên cứu này là so sánh hai mô hình chất lượng kỹ thuật/chức năng và SERVQUAL để tìm ra mô hình giải thích tốt nhất về sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ thư viện. Hai mô hình này được kiểm định với 347 sinh viên thuộc Đại học Quốc gia TPHCM. Kết quả kiểm định cho thấy mô hình SERVQUAL phù hợp hơn so với mô hình chất lượng kỹ thuật/chức năng. Do đó, mô hình SERVQUAL được chọn để đánh giá chất lượng dịch vụ thư viện. Kết quả còn cho thấy thang đo SERVQUAL đo lường chất lượng dịch vụ thư viện bao gồm hai thành phần, đó là phục vụ chu đáo và phương tiện hữu hình, trong đó thành phần phục vụ chu đáo tác động mạnh hơn đến sự hài lòng của sinh viên. Từ khóa: chất lượng dịch vụ, chất lượng chức năng/kỹ thuật, hài lòng, thư viện.

Các bạn có thể download tại đây. Chúc các bạn học tốt

bài 5:

NGHIÊN CỨU NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA HÀNG TRUNG QUỐC CỦA NGƯỜI VIỆT NAM
CN. LÊ CHÍ HẢI Trường Đại học Giao thông Tây Nam Trung Quốc

Tóm tắt: Bài báo nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng Trung Quốc của người Việt Nam, thông qua hai biến giải thích là hình ảnh quốc gia và thuộc tính sản phẩm và thông qua hai sản phẩm điện thoại di động và ti vi của Trung Quốc để phân tích quyết định mua hàng Trung Quốc của người Việt Nam. Summary: The paper presents factors affecting Vietnamese people’s decision on Chinese goods perrchase by two explanatory variables; the national image and the products’ properties and via two products; mobile phones and T.V. sets made in China.

Các bạn có thể download tại đây. Chúc các bạn học tốt

Thông báo Khẩn

Lớp ĐHQT12F có lịch thi giữa kỳ 

Tiết 1- 3 (nhóm 1)- Phòng H8.03

Tiết 7 – 9 (nhóm 2) – Phòng B1.6.2

Tiết 9 – 12 (nhóm 3) – Phòng H7.2

Ngày thi Thứ 2 12/3/2018.

Tiết 4 – 6 học lý thuyết bình thường.

Lớp ĐHQT12DTT  có lịch thi giữa kỳ

Tiết 7- 9 (nhóm 1) Phòng H9.02

Tiết 10 -12 (nhóm 2) – Phòng B1.7.2

Tiết 4-6 học lý thuyết bình thường.

Ngày thi Thứ 4 14/3/2018.

lưu ý cho cả hai lớp:

 • Đi thi đúng theo nhóm thực hành và đúng giờ.
 • Mang theo thẻ sinh viên và giấy tờ tùy thân có hình.
 • Ôn bài chương 1, 2, 3 đã học. Bao gồm:
  • Tạo khuôn nhập liệu vào phần mềm spss ( thí dụ như tạo khuôn nhập liệu báo mực tím). lưu ý các tính chất của thang đo như định danh, thứ bậc, thang đo khoảng và tỷ lệ). Các câu hỏi đơn (SA) hoặc câu hỏi có nhiều câu trả lời (MA).
  • Ôn tập kỹ phần thống kê mô tả đã được học bao gồm cả đồ thị.
  • cách tạo các bảng thống kê đơn, bảng thống kê chéo….
  • Cách tạo đồ thị thống kê mô tả.

Chúc các bạn ôn tập tốt và có kết quả thi giữa kỳ cao như kỳ vọng của Thầy.

Note: chú ý theo dõi để có bài ôn tập trên menu bài giảng của blog.

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP

Bài giảng cho môn học Kỹ năng phát triển nghề nghiệp

Chương 1: thông tư 01/2011/TT-BNV_Quy định về hình thức và tính pháp lý của văn bản hành chính.
Chương 2: Soạn thảo văn bản hành chính.

Mẫu văn bản tham khảo ( quan trọng)

chương 3: Kỹ Năng xin việc

ÔN TẬP  CHO THI GIỮA KỲ –

CÁC BẠN LƯU Ý LỚP CHIA LÀM HAI PHÒNG

THI VÀO THỨ 5 NHƯ BUỔI HỌC BÌNH THƯỜNG NHÉ

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG

Chương 4: Làm việc nhóm

chương 5: Nghệ thuật lãnh đạo_download tại đây

chương 5: Nghệ thuật lãnh đạo full_download tại đây _đã sửa lại link

Câu hỏi ôn tập chương 5 và đề tài cho các nhóm (giảng viên sẽ phân tại lớp- bốc thăm)

Chương cuối: Kỹ Năng nghiên cứu. download tại đây

một số bài tham khảo về nghệ thuật lãnh đạo

bài 1: sử dụng các phong cách lãnh đạo phù hợp và hiệu quả (sưu tầm)

bài 2: một số bảng câu hỏi tham khảo trong các nghiên cứu kinh tế

bài 3: hướng dẫn tạo bảng câu hỏi nghiên cứu băng google documents

bài 4: một nghiên cứu tham khảo trong kinh tế

bài 5: một số sách tham khảo sưu tầm trên internet các bạn nên đọc

Blog tại WordPress.com.

Up ↑