gởi các bạn bài giảng về phân hệ lương (bài giảng của thầy Nguyễn Ngọc Minh).

các bạn download về tham khảo ( có lời). chúc các bạn học tốt

http://www.mediafire.com/download.php?221dbmm3d73n2fh

http://www.mediafire.com/download.php?rc9agmj7ei5mtol

http://www.mediafire.com/download.php?c7vgty73kwji8if

http://www.mediafire.com/download.php?msflut1k6xuc7ks

 

Advertisements