Giới thiệu

Tác giả: Cao Hoàng Huy

– Tốt nghiệp Cử nhân Công nghệ thông tin của Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM năm 2009
– Tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh của Đại học Soongsil – Hàn Quốc năm 2016
Tóm tắt quá trình đào tạo, nghiên cứu
– Giảng viên khoa Kế toán kiểm toán của Trường Công nghiệp TP. HCM
– Lĩnh vực quan tâm: Thương mại điện tử, Marketing dịch vụ, Trách nhiệm xã hội, Dịch vụ giáo dục đào tạo
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s